Το design είναι μια διαρκής άσκηση επικοινωνίας. Η mousegraphics είναι ένα δημιουργικό γραφείο το οποίο υλοποιεί από το 1984 αυτήν τη βασική αρχή, με τρόπο που να αφορά τον κάθε συνεργάτη/πελάτη της χωριστά. Η συνεπής αυτή στάση έχει ανταμειφθεί με έναν σημαντικό κύκλο σταθερών και μακροχρόνιων συνεργασιών αλλά και έχει δημιουργήσει πολλές νέες και επιτυχημένες επαγγελματικές σχέσεις σε ποικίλα πεδία γραφιστικών εφαρμογών. Με μια ομάδα η οποία σήμερα απαρτίζεται από επτά designers, έναν illustrator, έναν creative strategist, ένα φωτογράφο και έναν office manager, η mousegraphics συνεργάζεται με τους πελάτες της, τόσο στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών προσεγγίσεων και προτάσεων, όσο και σε επιμέρους, στοχευμένες εφαρμογές. Ειδικεύεται στον τομέα της συσκευασίας, και ένα σύνολο βραβεύσεων κύρους και δημοσιεύσεων σε όλο τον κόσμο, την έχουν καθιερώσει, σε περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού, ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, αξιόπιστα και καλύτερα τεχνολογικά εξοπλισμένα γραφεία σε οτιδήποτε αφορά την διαχείριση της εικόνας τροφίμων ειδικότερα (λογοτύπηση, συσκευασία, προβολή κλπ).
Η mousegraphics είναι συνεργαζόμενο μέλος της ΕΔΕΕ στον τομέα branding & design, του Design lobby και των Design Leaders.

www.mousegraphics.gr